Muotoilupelit — aloittelijan opas

Atlas-peli Vantaan kaupungin versiona ©atlas-research.fi

Muotoilupelit. Mitä niillä voi tehdä?

Muotoilupelit tarjoavat suunnitelmallisen, leikillisen, aikataulutetun sekä erityisesti strukturoidun tavan jonkin asian tekemiseen.

Mikä on muotoilupeli?

Muotoilupeli on yhteiskehittämisen menetelmä, joka on tehty pelin muotoon. Muotoilupeleistä löytyy useimmiten lautapeleille tyypillisiä asioita: jotakin käsin kosketeltavaa, lisäksi usein pelilauta ja aina jonkinlaiset säännöt. Muotoilupelejä yhdistää leikillinen tekemisen tapa.

Käytännön vinkkejä muotoilupeleihin tutustumiseen ja niiden käyttöön

Jos aihe kiinnostaa, siitä kannattaa ottaa selvää ja kokeilla itse. Mutta lukeminen ei riitä, pitää päästä pelaamaan. No, miten pääsee pelaamaan? Keräämällä joukon kiinnostuneita ja kokeilemalla.

Esimerkiksi näillä peleillä pääset hyvin alkuun. Huom. omat vinkkini ovat erityisesti toiminnallisten projektien ja viestinnän maailmasta.

 • Atlas-peli on alun perin kehitetty Aalto-yliopiston johtamissa tutkimusprojekteissa. Atlas-peli on erityisen hyvä yhteiskehittämisen kysymyksiin. Sillä voi myös suunnitella projektin. Pelin voit ladata suomenkielisenä julkishallinnon käyttöön sopivana versiona Vantaan Smartlabin sivuilta [PÄIVITYS 3/2020: Smartlabia ja Vantaan Atlasta ei ei enää löydy verkosta, ole yhteydessä, jos suomenkielinen versio kiinnostaa], englanninkielinen versio löytyy pelinkehittäjä Otso Hannulan sivuilta. Atlas-peli on ladattavissa käyttöön sellaisella Creative Commons -lisenssillä, joka mahdollistaa pelin kehittämisen edelleen yhä uudenlaisiin konteksteihin. Kiinnostaisiko sinua olla mukana kehittämässä pelistä seurakuntaversiota? Laita viestiä!
 • Osallisuuden kysymyksiin herättelee Helsingin kaupungin osallisuuspeli tai Kuntaliiton yksinkertaistettu versio osallisuuspelistä. Näiden molempien pelien takana on Hellon yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Kuntaliiton toimijoiden kanssa. Pelit on laadittu ajatellen niitä, joiden tulee omassa työssään miettiä osallisuuden kysymyksiä.
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa testattiin Helsingin kaupungin osallisuuspeliä. Kuva Henna Markkanen.

Käytännön vinkkejä pelisessioon

Tässä osiossa annan yksinkertaiset toimintaohjeet muotoilupelituokion järjestämiseen.

 1. Muista: osallistujat ja heidän tarpeensa ensin. Jos et tunne pelaajia ja pelaamisen taustalla olevaa tarvetta, kysele asiaa tuntevilta. Valitse menetelmä osallistujien ja käsiteltävän asian mukaan.
 2. Varaa pelaamista varten sopiva tila. Tilassa tulee olla pöytiä, joiden ympärille pääsee peliporukka niin, että jokainen näkee pelin.
 3. Lue peliohjeet. Ne auttavat sinua miettimään, mitä kaikkea tarvitset pelin mahdollistamiseksi.
 4. Varmista, että sinulla on sopiva määrä pelejä ja niiden fasilitaattoreita. Useimmiten 3–5 pelaajaa per peli on hyvä määrä ja kutakin peliä kohti on hyvä olla joku, jonka tehtävä on fasilitoida peliä. Pelit ovat tässä suhteessa erilaisia, esim. Atlas-peliin tarvitset osaavan fasilitaattorin, kun taas kaupungin osallisuuspelissä pääsee ohjeiden pohjalta pitkälle.
 5. Suunnittele pelin aikataulutus ja yleinen tavoite.
 1. Tarkista, että pelissä on kaikki tarvittavat osat.
 2. Monissa muotoilupeleissä tarvitaan itse pelin lisäksi post-it-lappuja ja kyniä. Varaa niitä tarpeeksi mukaan.
 3. Tule pelipaikalle ainakin 30 minuuttia ennen peliä. Levitä peli ja sen osat paikoilleen, varaa kyniä ja post-ittejä kunkin pelaajan luo. Tarkista, onko peli sellainen, että sen pelikortit kannattaa järjestää etukäteen. Esim. Atlas-pelin kortit kannattaa järjestää pinoihin sen mukaan, että pelisession tavoitteen kannalta tärkeät kortit tulevat päällimmäisiksi eli ne pääsevät varmasti mukaan peliin.
 4. Toivota pelaajat tervetulleeksi ja kerro pelaamisesta sekä pelitilanteen kulusta ja aikataulusta. Kerro, että sinä huolehdit aikataulussa pysymisestä.
 5. Käykää yhdessä läpi pelitilanteen tavoitteet niin, että kukin saa kertoa omista tavoitteistaan.
 6. Pelatkaa peliä sen sääntöjen puitteissa.
 7. Rohkaise pelaajia kertomaan ajatuksistaan ääneen. Suurin osa muotoilupeleistä tähtää keskustelun avulla tapahtuvaan yhteiskehittämiseen ja sitä ei tapahdu, jos ajatuksia ei kerrota.
 8. Huolehdi, että jokainen pääsee ääneen.
 9. Ohjaa peliä eteenpäin, jos se tuntuu jumiutuvan.
 10. Pidä aikataulusta huolta.
 11. Sopikaa pelin lopussa, mitä tapahtuu seuraavaksi.
 12. Huolehdi, että pelitulos dokumentoidaan. Hyviä dokumentointimenetelmiä ovat videot ja valokuvat, joiden sisällön joku lupautuu avaamaan muille.
 13. Käsitelkää yhdessä pelin alussa määritellyt tavoitteet: toteutuivatko ne?
 14. Kiitä pelaajia.

Lisää muotoilupeleistä

Pelillistäminen on ollut Suomessa ja maailmalla innostava tutkimuskohde erityisen tiiviisti viimeisimmän kymmenen vuoden ajan. Esimerkiksi Atlas ja CoCo Cosmos ovat suomalaisten tutkimushankkeiden tulosta, samoin monet muut muotoilupelit. Peleistä löytyy lisätietoja suomeksi esim. halusanoilla ”pelillistäminen”, ”muotoilupeli”, ”designpeli”, ”suunnittelupeli”.

--

--

Kehittämisen ammattilainen. Erityisalana kirkko ja kaupunkilaiset. Osallisuutta kehittäjänä & kokijana: vapaaehtoistoimija tapahtumissa, verkostoissa, mentorina

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Eeva Salonen

Eeva Salonen

57 Followers

Kehittämisen ammattilainen. Erityisalana kirkko ja kaupunkilaiset. Osallisuutta kehittäjänä & kokijana: vapaaehtoistoimija tapahtumissa, verkostoissa, mentorina